TurboMaster logoofficial turbo distributor
 • Garrett Wholesaler
 • Holset Wholesaler
 • HITACHI Turbo Wholesaler
EnglishCatálogo GT45 de Garrett en Español

GT45 Garrett Catalog


GT45

Part number Application C.H.R.A. Service kit Gaskets kit Studs kit Oil Inlet Pipe Kit A/R Replaced by STATUS
GT4594
452164-0001 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33       mostrar alternativas
452164-0002 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33        
452164-0003 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33        
452164-0004 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33 452164-0001      
452164-0005 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33        
452164-0006 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33        
452164-0007 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33        
452164-0008 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE            
452164-0009 VOLVO 434251-0026 709153-0002 215052 NO USE            
452164-0010 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33 452164-0015      
452164-0011 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE     452164-0016      
452164-0012 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,33 452164-0017      
452164-0013 VOLVO 434251-0066 709153-0005 215052 NO USE   1,33 452164-0017      
452164-0014 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,33 452164-0019      
452164-0015 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,33        
452164-0016 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE            
452164-0017 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,33        
452164-0019 VOLVO 712402-0091 N/A 215052 NO USE   1,33        
GT4594
465817-0001 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215025 216014   1,40        
465817-0002 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215025 216014   1,05        
465817-0003 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215025 216014   1,05        
465817-0004 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215025 216014   1,05        
GT4594
465823-0001 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215052 NO USE   1,22        
465823-0002 MERCEDES 441398-0124 709153-0002 215052 NO USE   1,22        
GT4594
471174-0001 CATERPILLAR 451814-0007 709153-0002   NO USE   1,53   Partially restricted    
471174-0002 CATERPILLAR 451814-0007 709153-0002   NO USE   1,53   Partially restricted    
471174-0003 CATERPILLAR 451814-0007 709153-0002   NO USE       Partially restricted    
GT4594S
700980-0002 NISSAN 434251-0027           700980-0005      
700980-0005 NISSAN                    
GT4594L
701287-0001 CATERPILLAR 451826-0003 709153-0002       1,53   Partially restricted    
GT4594
702335-0001 CATERPILLAR 451814-0007 709153-0002   NO USE   1,53   Partially restricted    
GT4502S
702914-0024 CATERPILLAR 701311-0002 N/A                
702914-0026 CATERPILLAR 701311-0002 N/A                
702914-0028 CATERPILLAR 451814-0022 N/A                
702914-0029 CATERPILLAR 701311-0003 N/A                
702914-0030 CATERPILLAR 701311-0002 N/A                
702914-0031 CATERPILLAR 701311-0004 N/A                
GT4594BB
703654-0003 NISSAN 704484-0001                  
703654-0007 NISSAN                    
703654-0008 NISSAN                    
703654-0009 NISSAN                    
703654-0010 NISSAN                    
703654-0011 NISSAN                    
703654-0012 NISSAN 704484-0005                  
703654-0013 NISSAN                    
703654-0014 NISSAN 704484-0004           771319-0001      
GT4594L
709197-0001 VOLVO 434251-0039 709153-0002 215052 NO USE     709197-0009      
709197-0002 VOLVO 434251-0039 709153-0002 215052 NO USE     709197-0010      
709197-0003 VOLVO 434251-0039 709153-0002 215052 NO USE     709197-0009      
709197-0004 VOLVO 434251-0039 709153-0002 215052 NO USE     709197-0010      
709197-0005 VOLVO 712402-0065 709153-0005 215052 NO USE     709197-0009      
709197-0006 VOLVO 712402-0065 709153-0005 215052 NO USE     709197-0010      
709197-0009 VOLVO 712402-0092 709153-0005 215052 NO USE            
709197-0010 VOLVO 712402-0092 709153-0005 215052 NO USE            
GT4594
712922-0001 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,19 712922-0017      
712922-0002 VOLVO 434251-0043 709153-0002 215052 NO USE   1,19 712922-0020     mostrar alternativas
712922-0003 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,19 712922-0018      
712922-0004 VOLVO 434251-0043 709153-0002 215052 NO USE     712922-0019      
712922-0005 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE     712922-0019      
712922-0006 VOLVO 434251-0017 709153-0002 215052 NO USE   1,19 712922-0008   Reman available mostrar alternativas
712922-0007 VOLVO 434251-0043 709153-0002 215052 NO USE   1,19 712922-0020      
712922-0008 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,19     Reman available mostrar alternativas
712922-0009 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,19 712922-0017      
712922-0010 VOLVO 712402-0031 N/A 215052 NO USE   1,19 712922-0018      
712922-0011 VOLVO 712402-0068 N/A 215052 NO USE     712922-0019      
712922-0012 VOLVO 712402-0068 N/A 215052 NO USE   1,19 712922-0020      
712922-0017 VOLVO 712402-0091 N/A 215052 NO USE   1,19     Reman available mostrar alternativas
712922-0018 VOLVO 712402-0091 N/A 215052 NO USE   1,19        
712922-0019 VOLVO 712402-0093 N/A 215052 NO USE   1,19        
712922-0020 VOLVO 712402-0093 N/A 215052 NO USE   1,19        
GT4594
713119-0001 DAEWOO 434251-0021 709153-0002 215052 NO USE            
713119-0002 DAEWOO 434251-0021 709153-0002 215052 NO USE            
713119-0003 DAEWOO 434251-0021 709153-0002 215052 NO USE            
GTA4594B
715123-0001 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
715123-0002 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
GTA4594B
716290-0001 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
716290-0002 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
GTA4594B
716291-0001 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
716291-0002 CATERPILLAR 712401-0005 N/A           Partially restricted    
GT4594S
721644-0001 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0003      
721644-0002 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0004      
721644-0005 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0003      
721644-0006 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0004      
721644-0007 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0003      
721644-0008 DAF 434251-0051 709153-0005 215025 216014     735059-0004      
GT4594
723118-0003 WEIFANG 434251-0080                  
723118-0005 WEICHAI 434251-0080                  
723118-0007 WEICHAI 434251-0098                  
GT4594LR
724847-0004 NISSAN 704484-0006 N/A                
GT4594S
735059-0001 DAF   N/A 215025 216000     735059-0003      
735059-0002 DAF   N/A 215025 216000     735059-0006      
735059-0003 DAF 712402-0028 N/A 215025 216014            
735059-0004 DAF 712402-0028 N/A 215025 216014     735059-0006      
735059-0005 DAF 712402-0028 N/A 215025 216000       gaskets kit inside    
735059-0006 DAF 712402-0028 N/A 215025 216000       gaskets kit inside    
GT4508R
742581-0004 PERFORMANCE 451888-0028   215212 NO USE   -,-   Perfomance only    
GTA4502BLS
750432-0001 CATERPILLAR 712401-0026 N/A           Partially restricted    
750432-0004 CATERPILLAR 712402-0066 N/A           Partially restricted    
GTA4594
750432-0005 CATERPILLAR                    
GTA4594BS
755389-0001 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
755389-0002 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
755389-0005 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
755389-0006 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
GTA4594BS
757084-0001 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
757084-0002 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
757084-0005 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
757084-0006 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
757084-0007 CATERPILLAR 712402-0039 N/A                
GTA4502S
762548-0001 CATERPILLAR 712402-0037 N/A       1.19        
762548-0002 CATERPILLAR 712402-0037 N/A                
762548-0003 CATERPILLAR 712402-0037 N/A       1.33        
762548-0004 CATERPILLAR 712402-0038 N/A       1.33        
762548-0008 CATERPILLAR 712402-0038 N/A                
GTA4502S
762549-0001 CATERPILLAR 712402-0038 N/A           Partially restricted    
762549-0002 CATERPILLAR 712402-0038 N/A           Partially restricted    
762549-0003 CATERPILLAR 712402-0038             Partially restricted    
762549-0004 CATERPILLAR 712402-0038             Partially restricted    
762549-0005 CATERPILLAR 712402-0038             Partially restricted    
762549-0006 CATERPILLAR 712402-0038             Partially restricted    
GT4502BS
762550-0001 CATERPILLAR 712402-0037 N/A           Partially restricted    
762550-0002 CATERPILLAR 712402-0037 N/A           Partially restricted    
762550-0003 CATERPILLAR 712402-0038 N/A           Partially restricted    
762550-0004 CATERPILLAR 712402-0038 N/A           Partially restricted    
762550-0005 CATERPILLAR 712402-0038 N/A           Partially restricted    
GTA4594BS
762551-0001 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
762551-0002 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
762551-0003 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
762551-0004 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
GTA4594BS
762552-0001 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
762552-0002 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
762552-0003 CATERPILLAR 712402-0039 N/A           Partially restricted    
GT4594LR
763530-0001 NISSAN 704484-0011 N/A                
763530-0002 NISSAN 704484-0011 N/A                
GTA4594L
764636-0001 CATERPILLAR 712402-0070 N/A                
GTA4594LR
766842-0013 NISSAN 704484-0021 N/A                
GT4594LR
771319-0001 NISSAN 704484-0005 N/A                
GTA4502
771659-0001   712402-0038 N/A                
771659-0002   712402-0038 N/A                
GT4508R
774596-0002 PERFORMANCE 451888-0028 N/A 215212 NO USE       Perfomance only    
GT4508R
774732-0004                      
GTC4502BKN
789499-0001 IVECO   N/A 215527 NO USE            
GTC4594BD
792407-0009 NEW HOLLAND 797636-0005 N/A                
792407-0014 NEW HOLLAND   N/A                
GT4594
798489-0001 MERCEDES 712402-0139   215410 216003           mostrar alternativas
GTX4502R
800269-0009 PERFORMANCE 451888-0052 N/A       *.**   Perfomance only    
800269-0010 PERFORMANCE 451888-0053 N/A       *.**   Perfomance only    
800269-0011 PERFORMANCE 451888-0054 N/A       *.**   Perfomance only    
800269-0012 PERFORMANCE 451888-0055 N/A       *.**   Perfomance only    
GTX4508R
800270-0001 PERFORMANCE 451888-0045         *.**   Perfomance only    
800270-0002 PERFORMANCE 451888-0056         *.**   Perfomance only    
800270-0003 PERFORMANCE 451888-0057         *.**   Perfomance only    
GTA4502S
800728-0028 CATERPILLAR 712402-0157 N/A           Partially restricted    
800728-0029 CATERPILLAR 712402-0157 N/A           Partially restricted    
GTC4502BKN
803110-0004 IVECO   N/A 215527 NO USE            
GTB4502
805789-0002 CATERPILLAR 712402-0157 N/A                
805789-0004 CATERPILLAR 712402-0229 N/A                
805789-0005 CATERPILLAR 712402-0229 N/A                
GTB4502
805790-0002 CATERPILLAR 712402-0157 N/A                
805790-0012 CATERPILLAR 712402-0229 N/A                
805790-0021 CATERPILLAR 712402-0229 N/A                
GT4594
805791-0007 CATERPILLAR 712402-0228                  
GTB4502L
805792-0020 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0021 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0024 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0025 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0026 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0027 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0038 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0039 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0040 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0041 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0046 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0047 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0052 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0053 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0054 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0055 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
805792-0056 CATERPILLAR 712402-0236 N/A           Partially restricted    
GT45
806186-0001   712402-0038 N/A                
806186-0002   712402-0038 N/A                
806186-0003   712402-0038 N/A                
GTC4594BNS
806709-0018 SCANIA 797636-0028 N/A 215132 NO USE     806709-0030      
806709-0019 SCANIA   N/A 215132 NO USE     806709-0031      
806709-0021 SCANIA 797636-0028 N/A 215132 NO USE     806709-0030      
806709-0022 SCANIA 797636-0028 N/A 215132 NO USE     806709-0031      
806709-0028 SCANIA   N/A 215132 NO USE     806709-0030      
806709-0029 SCANIA   N/A 215132 NO USE     806709-0031      
806709-0030 SCANIA   N/A 215132 NO USE     852915-0001      
806709-0031 SCANIA   N/A 215132 NO USE            
GT4594
807067-0001 SCANIA     215132              
GTB4502
815299-0007 CATERPILLAR 712402-0251 N/A           Partially restricted    
GTC4502BNS
817290-0004 IVECO 797636-0032 N/A                
817290-0005 IVECO 797636-0032 N/A             No serviceable  
GTC4594BDN
820802-0004 FIAT 797636-0005 N/A                
GTC4502BNS
821766-0004 NEW HOLLAND   N/A                
821766-0006 NEW HOLLAND   N/A                
GT45
826098-0003   712402-0038 N/A                
826098-0004   712402-0038 N/A                
GTC4502BNS
826996-0001 CNH 797636-0032 N/A                
826996-0002 CNH 797636-0032 N/A                
GT4594BLND
827675-0005 IVECO   N/A                
GT4502S
832312-0003 MAN   N/A                
832312-0004 MAN   N/A                
GTC4594BNS
840466-0005 SCANIA   N/A 215132              
840466-0007 SCANIA   N/A 215132              
GTC4594BNS
852915-0001 SCANIA   N/A 215132 NO USE            
STATUS (if displayed)
 • Obsolete without replacementObsolete without replacement
 • RestrictedRestricted
 • Partially restrictedPartially restricted
 • Perfomance onlyPerfomance only
 • Aircraft use only - Not availableAircraft use only - Not available
 • Gaskets kit insideGaskets kit inside
 • No serviceableNo serviceable
 • Remanufactured availableReman available
 • AlternativesAlternatives


Always the Turbo Professionals